Bradfordā notika Īrijas un Anglijas latviešu skoliņu skolotāju seminārs

Komentēt
Share
bradforda-188

Kamēr Latvijas valdība domā, kā “veicināt, risināt, stimulēt u.t.t.”, Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL) rīkojas. Proti, 25. un 26. februārī Bradfordā, Anglijā notika Īrijas un Lielbritānijas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņu skolotāju seminārs, ko organizēja LNPL. Pie tam, vienam skolotājam no katras skoliņas visus ar semināru saistītos izdevumus sedza LNPL.

Semināru, kurā piedalās 39 skolotāji no 16 skoliņām, kā arī aicinātie viesi, atklāja LNPL Izglītības nodaļas vadītājs Māris Pūlis, kurš savā uzrunā pauda prieku par tik skaitliski lielu latviešu skolotāju pulku un uzsvēra latviskās izglītības nozīmi, kā arī iepazīstināja ar darba kārtību. Pēc tam kuplo skolotāju pulku mīļi sveica Bradfordas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņas “Saulespuķe” audzēkņi.
Tālāk sekoja Latvijas viesu uzrunas, Kultūras ministrijas pārstāve Ruta Klimkāne un Valodas aģentūras pārstāve Dace Dalbiņa skoliņu skolotājus iepazīstināja ar savu pārstāvēto institūciju iespējamo atbalstu latviešiem ārzemēs. Skolotāji ar lielu interesi uzklausīja Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) Izglītības referentes Dainas Grases runu, kas bija balstīta uz personīgo pieredzi, kura gūta Briseles latviešu skoliņā.
Pēc tam vārds tika dots skoliņu skolotājiem. Īsās, trīs minūšu prezentācijās skolotāji pauda svarīgāko par savām skoliņām.
Jau pašā semināra sākumā iezīmējās galvenās problēmas, ar ko nākas saskarties latviešu skolotājiem Īrijā un Lielbritānijā, kā galvenās minot telpu, finanšu, mācību un metodisko materiālu, informācijas un atbalsta trūkumu. Tomēr, neskatoties uz daudzajām problēmām, seminārs noritēja pozitīvā gaisotnē, jo ir arī ar ko lepoties. Jau tas vien, ka dažu gadu laikā pašu spēkiem ir izveidotas tik daudzas skoliņas, kurās mācās simtiem bērnu, liek būt gandarītiem par paveikto darbu.
Savu artavu labajam noskaņojumam deva arī februāra beigās izskanējušais Latvijas premjerministra Valda Dombrovska paziņojums par atbalstu latviešu skoliņām. Tāpat klātesošo interesi un diskusijas izraisīja avīzē “Sveiks” publicētais raksts “Rūpes par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu latvisko izglītību un 10 miljoni eiro ekonomija Valsts Kasē”.
Pirmajā semināra dienā skolotāji strādāja grupās – risināja sasāpējušos jautājumus un ieskicēja vēlamo nākotnes ainu. Darba grupām bija jāuzbur savs ideālās skoliņas modelis un pēc tam tas japrezentē. Jāatzīmē, ka visas prezentācijas notika ļoti radoši un izpelnījās aplausus. Latviskās izglītības kontekstā tika spriests arī par bērnu vasaras nometnēm, konkursiem un Bērnu dienām.

Semināra otrajā dienā kā pirmais par paveikto runāja šī projekta idejas autors un realizētājs LNPL Izglītības nodaļas vadītājs Māris Pūlis.
Uzreiz jāsaka, ka visi Pūļa kunga izteiktie priekšlikumi tika vienbalsīgi atbalstīti – gan tas, ka LNPL uzņemās koordinatora lomu, gan tas, ka šādi semināri jārīko arī turpmāk. Tāpat nevienam nebija iebildumi pret Īrijas un Lielbritānijas latviešu skoliņu skolotāju padomes izveidi. Skolotāji atzinīgi novērtēja arī priekšlikumu par Bērnu dienām, kas notiktu latviešu centrā “Straumēni” vai “Mūsmājas”, un par LNPL rīkoto konkursu ar uzvarētāju apbalvošanu 18. novembrī.
Savukārt LNPL mājas lapa www.latviesiem.co.uk uzņēmās skolotāju foruma nodrošināšanu un ideju bankas izveidošanu. Jāatzīmē, ka priekšlikumu par ideju banku ierosināja Korkas skoliņas skolotāja Anita Litauniece. Bet par latviešu skoliņās paveikto regulāri vēstīs www.baltic-ireland.ie (Īrijā) un www.anglobalticnews.co.uk (Lielbritānijā).
Semināra turpinājumā vārds tika dots Latviešu Valodas aģentūras direktora vietniecei Dacei Dalbiņai, kura apsolīja iespēju robežās atbalstīt visus augstāk minētos priekšlikumus.
Savukārt Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Ruta Klimkāne ieskicēja skoliņu kritērijus, kas ļautu saņemt iespējamo finansējumu. Šī tēma izraisīja plašas diskusijas, tomēr visi atzina, ka kritērijiem ir jābūt.
LNPL priekšsēdētāja Lilija Zobens, kuras uzruna noslēdza semināra oficiālo daļu, apņēmās rūpēties par latviešu bērnu muzikālo izglītību, apsolot, ka atbilstoša “Dziesmu klade” būs pieejama internetā.
Semināra noslēgumā tika teikti pateicības vārdi LNPL, jo īpaši Mārim Pūlim, un pasniegtas dāvanas skoliņām. Dace Gaile, portāla www.anglobalticnews.co.uk galvenā redaktore ar MoneyGram atbalstu visām skoliņām bija sarūpējusi klades un pildspalvas, tāpat visas skoliņas saņēma DVD par Dziesmu svētkiem. Dažām skolām tika arī dāvanas no Latvijas vēstniecības Londonā. Dāvanas semināra organizatoriem un viesiem no Latvijas pasniedza arī Longfordas Montesori bērnudārza un latviešu skolas vadītāja Olita Lagzdiņa. Tāpat netika aizmirstas arī čaklās Bredfordas Daugavas Vanagu Fonda nama saimnieces, kuras divu dienu garumā rūpējās par to, lai semināra dalībnieki būtu pamieloti.
Jau neformālā gaisotnē pēc brīvprātības principa tika izveidota pirmā Īrijas un Lielbritānijas latviešu skoliņu skolotāju padome, kurā pieteicās darboties Inguna Grietiņa (Dublin), Gita Robalde (Bradford), Avita O`Donnell (Leicester), Dzidra Noor (Manchester), Iveta Sūna (Peterborough), Anete Vīgnere (Southampton) un Ziedonis Barbaks (Boston), kā arī Laima Ozola (www.baltic-ireland.ie).

Jāatzīmē, ka Īrijas delegācijai seminārs turpinājās vēl piecas stundas pēc tā oficiālā noslēguma. Brīvo laiku līdz reisam uz Dublinu Īrijas skoliņu skolotājas lietderīgi pavadīja mājīgajā Bredfordas Daugavas Vanagu Fonda nama latviešu bārā. Mūsu skolotājas nolēma rudenī rīkot konkursu latviešu bērniem un pat izstrādāja nolikuma uzmetumu.

Kopumā ņemot, pirmais Īrijas un Lielbritānijas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņu skolotāju seminārs vērtējams pozitīvi, sasniedzot izvirzīto mērķi. Skolotāji guva jaunu pieredzi, saņēma saprotošu attieksmi un nodibināja kontaktus ar kolēģiem no citām skoliņām.

Īriju skolotāju seminārā pārstāv Anita Litauniece (Korka), Santa Eglīte (Dublina), Evita Zilgme (Dublina), Inguna Grietiņa (Dublina), Olita Lagzdiņa (Longforda), Lienīte Liepiņa (Limerika), Kristīne Mihailova-Walsh (Limerika) un Inese Dreimane (Co. Mayo).
Lielbritāniju seminārā pārstāv 31 skoliņu skolotājs no 10 pilsētām – Boston, Bradford, Leicester, London, Manchester, Mansfield, Northampton, Peterborough, Southampton, Swansea.
Kā aicinātie viesi seminārā piedalās arī Dace Dalbiņa (Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas vadītāja), Daina Grase (Eiropas latviešu apvienības izglītības referente), Ruta Klimkāne (Kultūras Ministrijas Sabiedrības integrācijas vadītāja), Mārtiņš Pundors (Latvijas vēstniecības Londonā otrais sekretārs), Lilija Zobens (LNPL priekšsēdētāja), Laima Ozola (www.baltic-ireland.ie galvenā redaktore) un Dace Gaile (Anglo Baltic News galvenā redaktore).

FOTO: baltic-ireland.ie

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>