Konkurss ,,Latvijas novadu tradīcijas stāsta…”

Komentēt
Share
20120426-Baltica_2012_logo

Latvijas Folkloras biedrība un

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs

aicina Tevi piedalīties

konkursā

,,Latvijas novadu tradīcijas stāsta…”

Seko festivāla ,,Baltica 2012” pasākumu Rīgā, Ķekavā, Barkavā, Cesvainē, Ērgļos, Koknesē, Ļaudonā un Madonā atspoguļojumam TV, radio un interneta portālos

→ piedalies → domā → zīmē vai raksti → sūti darbus līdz 2012.gada 28.septembrim uz Kultūrizglītības nemateriālā mantojuma centru www.knmc.gov.lv

iegūsti vērtīgas balvas un iespēju piedalīties tautas tradīciju apguves nometnē ,,Es mācos svinēt sava novada Ziemassvētkus!” Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē → esi savas tautas kultūras patriots!

Konkursa nolikums:

Vizuālās mākslas konkursa temats Latvijas novadu tradīcijas stāsta…Darbu autori tiek aicināti paust savu skatījumu uz Latvijas novadu kultūras tradīciju atainojumu folkloras festivālā ,,Baltica 2012” norišu atspoguļojumam plašsaziņas līdzekļos (internetā, TV, radio).
Mērķis Sekmēt bērnu un jauniešu radošo darbību, attēlojot festivālā atspoguļoto tradīciju (dziesmu, deju, rituālu u.c.) vēstījumu, izmantojot vizuālās izteiksmes līdzekļus un/vai literāro jaunradi (pēc izvēles).
Radošo darbu konkursa rezultāts Bērnu un jauniešu zīmējumu un literāro darbu izstāde, kas atspoguļo Latvijas novadu kultūras tradīcijas (gadskārtu ieražas, cilvēka mūža godus, ikdienas tradīcijas) un veltīta folkloras festivāla ,,Baltica 2012” 25 gadu jubilejai.Folkloras festivāls ,,Baltica” jau 25 gadskārtu pulcina folkloras kopējus un interesentus no Latvijas un ārvalstīm, lai godā celtu Latvijas un cittautu tradicionālo kultūras mantojumu – dziedāšanas, muzicēšanas tradīcijas, senās amatniecības prasmes, tautas tērpus, cilvēka mūža ritējuma, gadskārtu un ikdienas ieražas.
Konkursa rīkotāji Latvijas Folkloras biedrība sadarbībā ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru.
Mērķauditorija Bērni un jaunieši līdz 18.gadu vecumam.
Konkursa noteikumi Bērni un jaunieši aicināti iesniegt zīmējumus un/vai pašu sacerētas esejas, kas atspoguļo folkloras festivāla ,,Baltica 2012” redzētās kultūras tradīcijas.Iesniegtos darbus žūrija izvērtēs šādās grupās:1)      pirmsskola;2)      1.-4.klase;

3)      5.-9.klase;

4)      10.-12.klase.

Katrā grupā tiks piešķirta 1., 2. un 3.vieta.

Prasības radošo darbu sagatavošanai iesniegšanai konkursā
 • Konkursam iesniegtajā zīmējumā un/vai esejā jāatspoguļo folkloras festivālā ,,Baltica 2012” iepazītās tradīcijas, piemēram, kāzu, krustabu, talkas, Jāņu u.tml. būtība;
 • Zīmējuma formāts A3; esejas formāts A4, līdz 2 lpp.;
 • Zīmējuma tehnikas izvēle – brīva;
 • Viens autors drīkst iesniegt divus zīmējumus un/vai divas esejas (pēc izvēles), maksimāli 4 dažādus darbus;
 • Iesniegtie darbi autoriem atpakaļ netiek sūtīti. Konkursa rīkotāji patur tiesības publicēt konkursa dalībnieku darbus, norādot darba autoru;
 •  Darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā termiņa, netiek vērtēti.
Informācija par autoru Darba labajā, apakšējā stūrī jābūt pielīmētai darba vizītkarteidatordrukā, kurā norādīts:1)      autora vārds, uzvārds; 2)      autora vecums;3)      skola;

4)      darba nosaukums.

Papildus zīmējumam un/vai esejai jānosūta arī iesniegums par piedalīšanos konkursā (sk. pievienoto formu), kurā jānorāda kontaktinformācija saziņai ar autoru vai autora vecākiem.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš   

 

Konkurss notiek no 2012.gada 5.jūlija līdz 2012.gada 28.septembrim (ieskaitot).Konkursam paredzētos darbus jānosūta līdz 2012.gada 28.septembrim uz adresi: Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, Pils laukums 4, Rīga, LV-1365 vai jānogādā personīgi. Uz aploksnes jābūt norādei ,,Radošo darbu konkurss ,,Latvijas novadu tradīcijas stāsta…”
Konkursa darbu vērtēšana   Konkursa darbus vērtē Latvijas Folkloras biedrības apstiprinātā žūrijas komisija.Komisijā ietilpst 5 žūrijas dalībnieki:LFB Valdes priekšsēdētājs Andris KapustsLFB Izglītības projektu vadītāja Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Latvijas Brīvdabas muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Daina Kraukle,

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas vizuālās mākslas metodiķe docente Ilze Briška,

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra folkloras eksperte Gita Lancere.

Darbu vērtēšanas kritēriji:

1)      atbilstība konkursa mērķim un idejai;

2)      prasme darbā atklāt izvēlētās tradīcijas saturu;

3)      oriģinalitāte;

4)      darba mākslinieciskais izpildījums;

5)      tehniskā meistarība.

Uzvarētāju paziņošana un apstiprināšana Žūrijas komisija pieņem lēmumu 20 darba dienu laikā pēc darbu iesniegšanas termiņa beigām.Žūrija var noteikt vienu vai vairākus uzvarētājus grupā. Žūrija savus lēmumus nekomentē.Žūrija izvēlēsies 80 konkursa spilgtākos darbus (50 zīmējumus un 30 esejas) un iekļaus tos ceļojošā izstādēpa Latviju, kas tiks atklāta 2012.gada 18.novembrī Rīgas kongresu namā. Uz izstādes atklāšanu tiks uzaicināti visi konkursa dalībnieki.Konkursa uzvarētāju zīmējumi un esejas tiks publicētas Latvijas Folkloras biedrības mājas lapā www.folklorasbiedriba.lv.
Uzvarētāju apbalvošana  1., 2. un 3. vietas ieguvējiem visās četrās grupās vērtīgas balvas no konkursa rīkotājiem un sponsoriem.Visiem konkursa dalībniekiem būs iespēja bez maksas piedalīties tautas tradīciju apguves nometnē ,,Es mācos svinēt sava novada Ziemassvētkus!”, kas notiks Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē skolēnu ziemas brīvdienu laikā.Ar konkursa uzvarētājiem rīkotāji sazināsies individuāli, izmantojot viņu iesniegto kontaktinformāciju. Pēc apbalvošanas pasākuma uzvarētāju saraksts tiks publicēts Latvijas Folkloras biedrības mājas lapā www.folklorasbiedriba.lv
Informācija uzziņām Gunta Siliņa – Jasjukevičatālr. 28346843, e-pasts: gunta30@tvnet.lv
Daži temati ierosmei
 • Kāzu tradīcijas;
 • Jāņu tradīcijas;
 • Dziedāšana gadskārtu svētkos un ģimeņu godos;
 • Tradicionālo mūzikas instrumentu spēle un dancošana;
 • Maskošanās un masku gājieni;
 • Tradicionālie lauku darbi un talkas;
 • Tradicionālie ēdieni un to gatavošana;
 • Pasaku, teiku un nostāstu stāstīšana un to saturs;
 • Aušana un citi rokdarbi;
 • Zāļu tēju vākšana;
 • Zvaigžņu un zvaigznāju pazīšana un to nosaukumi;
 • Pirts tradīcijas, u.c.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>