Daily Archives: 21.marts, 2012

Korkas_skolas_saime_2011

Latviešu skoliņa Korkā

Latviešu skoliņa Korkā darbojas jau trešo gadu. Nodibinoties LSC - Latviešu sabiedrībai Korkā, radās iespēja sapulcināt vecākus un uzklausīt viņu vēlmes. Uz pirmajām nodarbībām pulcējāmies 2009. gada aprīlī un maijā,  kad sanācām kopā pilsētas bibliotēkā, interaktīvā izstādē, pilsētas muzejos, lai iepazītos tuvāk ...